09177638851

مطالب مرتبط با :برداشت سبزیجات به کمک ربات‌ها
برداشت سبزیجات به کمک ربات‌ها

برداشت سبزیجات به کمک ربات‌ها

به گزارش سی‌ان‌ان، از آنجایی که جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹٫۷ میلیارد نفر خواهد رسید، این موضوع بخش کشاورزی را برای تامین نیازهای غذایی بشر تحت تاثیر قرار می‌دهد. تغییرات آب وهوایی، کوچک شدن زمین‌های کشاورزی و کاهش منابع طبیعی نیاز به نوآوری و کارآیی بیشتر در حوزه کشاورزی دارد. انتخاب میوه‌هایی مانند توت‌فرنگی یا ...