09177638851

مطالب مرتبط با :لیفتراک دیزل گودسنس ۱2 تن
لیفتراک دیزل گودسنس ۱2 تن

لیفتراک دیزل گودسنس ۱2 تن

فروخته شد  فروش لیفتراک دیزل گودسنس ۱2 تن دارای گواهینامه های CE و ISO گارانتی یکسال یا ۲۰۰۰ ساعت ده سال خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش سیار تامین قطعات در کوتاه ترین زمان ممکن  

لیفتراک دیزل ۵ تن کانتینر رو

لیفتراک دیزل ۵ تن کانتینر رو

دارای گواهینامه های CE و ISO گارانتی یکسال یا ۲۰۰۰ ساعت ده سال خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش سیار تامین قطعات در کوتاه ترین زمان ممکن فروخته شد

لیفتراک دیزل گودسنس 2تن

لیفتراک دیزل گودسنس 2تن

دارای گواهینامه های CE و ISO گارانتی یکسال یا ۲۰۰۰ ساعت ده سال خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش سیار تامین قطعات در کوتاه ترین زمان ممکن فروخته شد

لیفتراک دیزل گودسنس 1/5 تن

لیفتراک دیزل گودسنس 1/5 تن

دارای گواهینامه های CE و ISO گارانتی یکسال یا 2000 ساعت ده سال خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش سیار تامین قطعات در کوتاه ترین زمان ممکن فروخته شد