• fa
076-33621776

مطالب مرتبط با :مینی بیل مکانیکی کارتر سری CT45
مینی بیل مکانیکی کارتر سری CT45

مینی بیل مکانیکی کارتر سری CT45

مینی بیل مکانیکی هیدرولیک چرخ زنجیری سری CT45 مدل: CT45 وزن عملیاتی (کیلوگرم): ۴۲۰۰ ظرفیت باکت (متر مکعب): ۲۶/۰-۰۶۹/۰ ویژگی های اصلی مینی بیل کارتر : بهره وری بالا به دلیل استفاده از طراحی چند منظوره با دسترسی به امکانات مختلف مانند باکتهای باریک و پهن (ظرفیت از ۰۶۵/۰ تا ۲۳/۰ متر مکعب)، چکش، تیغه برش. طراحی سه بعدی بوم و ...