• fa
076-33621776

مطالب مرتبط با :مزیت اصلی ریچ استاکرها
مزیت اصلی ریچ استاکرها

مزیت اصلی ریچ استاکرها

ریچ استاکرها جایگاه خوبی در جابجایی کانتینر در بسیاری از بازارها در سراسر دنیا پیدا کرده اند و این به دلیل انعطاف پذیری بالا در قابلیت حمل و نقل در مقایسه با لیفتراک ها است. با استفاده از ریچ استاکرها دسترسی به ردیف دوم و سوم و ارتفاع پنج تا ٦ کانتینر راحت شده است. همچنین ...